czesciskody.pl

Twój ulubiony blog!

Jak zostać rolnikiem i założyć własne gospodarstwo rolne?

Od wieków, gospodarstwo rolne było przekazywane z pokolenia na pokolenie, tak też jest obecnie. Dzisiaj jednak zaistniał pewien trend, mianowicie coraz więcej ludzi, których przodkowie nie mieli nic wspólnego z rolnictwem, chcą rozpocząć działalność rolniczą, często od zera. 

Chcę być rolnikiem i co dalej? 

Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego została wprowadzona celem profesjonalizacji rolnictwa. Wielu ludzi zastanawia się nad tym, jak zostać rolnikiem, często są to ludzie po studiach z głowami pełnymi pomysłów, idei. Zanim jednak zostaniesz rolnikiem indywidualnym, musisz spełnić kilka warunków. Po pierwsze musisz mieć konieczne wykształcenie, bądź też doświadczenie, najlepiej jedno poparte drugim. Wymaga się wykształcenia rolniczego na dowolnym poziomie, tak więc nie musi być to koniecznie Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego. W przypadku, kiedy jesteś już po zakończeniu studiów nierolniczych, masz możliwość pójść na podyplomówkę z zakresu rolnictwa, przepracować 3 lata w rolnictwie. Jeśli masz jedynie wykształcenie gimnazjalne, bądź zawodowe, wtedy musisz udać się do technikum o profilu rolniczym, bądź też przepracować co najmniej 5 lat w rolnictwie. Ubezpieczenie w KRUS jest dowodem przepracowania określonego czasu w rolnictwie. Pamiętaj również o wymogu zamieszkiwania co najmniej przez 5 lat w gminie, gdzie znajduje się nieruchomość rolna.

Kiedy masz status rolnika indywidualnego, możesz nabyć ziemię, limitem jest 300 ha. Musisz jeszcze uzyskać zgodę Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na zakup działki rolnej. 

W jaki sposób założyć gospodarstwo rolne? 

Chcąc nabyć ziemie, musisz posiadać wykształcenie bądź doświadczenie rolnicze, najlepiej jedno i drugie. Ponadto obligatoryjnie musisz złożyć wniosek do KOWR. Zapewne nurtuje Twój umysł myśl, jak założyć gospodarstwo rolne? Musisz zgłosić do Państwowej Inspekcji Sanitarnej fakt rejestracji działalności rolniczej. Wniosek musisz złożyć do właściwych powiatowych inspektorów sanitarnych, pod groźbą sankcji. Musisz to uczynić co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem planowanej działalności gospodarczej. Rozpoczęcie działalności rolniczej wymaga specjalistycznej wiedzy, pamiętaj o ryzyku, którym obciążone jest jej prowadzenie.

Jak stać się rolnikiem? 

Masz już konieczne wykształcenie rolnicze, posiadasz na własność, dzierżawisz bądź też użytkujesz nieruchomości rolne, których powierzchnia nie jest mniejsza niż 1 ha oraz nie przekracza 300 ha. Wielu przedsiębiorców zastanawia się jak zostać rolnikiem, gdyż w ten sposób można poprzez przejście z ZUS na KRUS, obniżyć koszt prowadzonej przez siebie działalności. Przedsiębiorca taki musi teraz wyrejestrować dotychczasową działalność, co oznacza wykreślenie z ZUS-u. Dalszym krokiem jest zgłoszenie wniosku do KRUS, odtąd podlegasz pod KRUS, przez 3 lata opłacasz regularnie składki. Przez ten czas, można jedynie pracować na podstawie umowy o dzieło, po 3 latach zakładasz nową działalność, zgłaszasz chęć kontynuowania ubezpieczenia w KRUS.

Jeśli Twoje składki będziesz odprowadzał regularnie przez co najmniej 25 lat, wtedy jako rolnik po osiągnięciu wieku emerytalnego, uzyskasz świadczenie emerytalne. Warunki tego jak być rolnikiem określa art. 6 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Każda osoba, która chce utworzyć gospodarstwo rolne, ma możliwość zapoznać się z listą sprawdzającą, która określa niezbędne kroki, jakie musi podjąć każdy kandydat, jak chce założyć inwentarz. Warto zapoznać się z tą listą, gdyż znacznie pomaga rozjaśnić wiele spraw, związanych z wymogami, obowiązkami zwolnieniami. 

Jeśli udało Ci się już przejść żmudną procedurę i jesteś już w świetle obowiązującego prawa rolnikiem, powinieneś nabyć produkty, które będą Ci potrzebne. Sklep dla rolników to kompleksowo wyposażone miejsce, w którym nabędziesz najwyższej jakości komponenty hydrauliki siłowej, artykuły, urządzenia i akcesoria hodowlane dla zwierząt, kojce oraz wygrodzenia dla trzody chlewnej, nasiona, środki ochrony roślin, nawozy, artykuły do produkcji rolnej, jednym słowem wszystko, czego potrzebujesz dla swojego gospodarstwa. 

Powiązane artykuły