czesciskody.pl

Twój ulubiony blog!

Na co zwrócić uwagę przy wypożyczaniu samochodu?

Z usług wypożyczalni samochodów korzystają kierowcy, którym zależy na używaniu auta przez krótki czas. Zwykle dzieje się tak w przypadku użytkowników przyjeżdżających do danego miejsca publicznym środkiem transportu. Wynajęcie pojazdu jest proste, a warunki przejrzyste i łatwe w zrozumieniu. Przed podpisaniem umowy ważne jest zapoznanie się z nimi, po to by uniknąć niespodzianek podczas trwania współpracy z wypożyczalnią. Na co zwrócić uwagę?

 

Opłaty za wynajem i przekroczenie limitów

Wypożyczalnie samochodów udostępniają kierowcom swoje pojazdy za opłatą wskazaną w cenniku. Jest ona zależna od klasy auta, standardu jego wyposażenia, a wreszcie taryfy stosowanej przez firmę wynajmującą pojazd. Osoby chcące skorzystać z usług wypożyczalni powinny nastawić się na różne formy rozliczeń z wynajmującym. Zwykle za usługę zapłacić trzeba ustaloną stawkę dobową, uważając jednocześnie na wskazany limit kilometrów. Po jego przekroczeniu kierowcy będą musieli liczyć się z naliczaniem dodatkowych opłat – ich wysokość warto sprawdzić w ogólnych warunkach umowy najmu pojazdu. Auta wypożyczane są także za stawkę dobową bez limitu kilometrów. Praktykę tę stosuje m.in. wypożyczalnia samochodów Bytom Car For You, gdzie kierowcy mają możliwość jazdy bez ograniczeń kilometrowych. Cena najmu jest wówczas nieznacznie wyższa, lecz z pojazdu można korzystać bez limitu przejechanej trasy.

 

Przed podpisaniem umowy warto sprawdzić także dodatkowe koszty, którymi może zostać obciążony najemca. Są one nakładane m.in. w przypadku zwrócenia do wypożyczalni pojazdu wymagającego sprzątania. Kierowcy będą musieli ponieść również ewentualne opłaty związane z zagubieniem dokumentów samochodu, uszkodzeniem kluczyka lub paleniem tytoniu wewnątrz pojazdu. W niektórych przypadkach zakazany jest także przewóz zwierząt. Jeśli wynajmujący odkryje, że kierowca złamał regulamin, wówczas zostanie on obciążony karą finansową według zapisów umowy.

 

Uzupełnianie paliwa oraz ubezpieczenie pojazdu

Przy wypożyczaniu samochodu warto także sprawdzić, jak wygląda kwestia związana z uzupełnianiem paliwa. Najczęściej stosowaną praktyką jest wynajem auta z pełnym bakiem oraz wymaganie od klienta, by podczas zdawania pojazdu stan paliwa był identyczny jak początkowy. Jeśli najemca zwróci samochód bez napełnionego baku, wówczas powinien liczyć się z dodatkowymi opłatami nałożonymi przez niego przez firmę wynajmującą auto.

 

Kierowcy korzystający z usług wypożyczalni powinni również zwrócić uwagę na kwestię ubezpieczenia auta. Warto sprawdzić, czy cena za wypożyczanie samochodu obejmuje kwotę polisy oraz jaki jest jej zakres. Jest to o tyle istotne, że w przypadku uszkodzenia pojazdu to kierowca będzie musiał ponieść koszty związane z odszkodowaniem i naprawą usterki. Co więcej, sposób korzystania z pojazdu warto skonsultować z doradcą firmy wynajmującej auto. Może się bowiem okazać, że w przypadku gdy z pojazdu skorzysta więcej, niż jeden kierowca, konieczne będzie poszerzenie zakresu polisy o dodatkowe opcje.

 

Zanim samochód opuści wypożyczalnię

Po stronie wynajmującego leży obowiązek dostarczenia kierowcy w pełni sprawnego, działającego pojazdu. Mimo to stan techniczny wypożyczonego samochodu warto sprawdzić przed opuszczeniem parkingu. Kontroli warto poddać stan lakieru, blacharkę i wnętrze. Dobrze przetestować funkcje pojazdu, takie jak klimatyzacja, nagłośnienie i oświetlenie. Wszelkie zarysowania, plamy oraz usterki należy zgłosić osobie odpowiedzialnej za wynajem. Drobne uszkodzenia zostaną zapisane w umowie, dzięki czemu kierowca nie będzie za nie odpowiadał. W przypadku poważniejszych awarii auto zostanie wymienione na sprawny model.

 

Opcja wypożyczenia samochodu jest korzystna zarówno w krótkiej, jak i dłuższej perspektywie czasu. Przed podpisaniem umowy z wynajmującym warto przeczytać szczegółowe warunki umowy. Zapisy w dokumentach będą określać zasady korzystania z pojazdu oraz opłaty naliczane za niewywiązywanie się z umowy. Należy je znać przed zawarciem współpracy z daną firmą wypożyczającą pojazdy.

Powiązane artykuły